Facebook thay đổi câu hỏi cập nhật trạng thái

Nếu bạn để ý, mỗi khi vào trang chủ hoặc trang cá nhân của bạn, Facebook sẽ hỏi bạn đang làm gì?
Trước đây bạn chỉ thấy mỗi 1 câu: How are you doing ?

Gần đây Facebook đã có 1 cập nhật thú vị. Câu hỏi trạng thái sẽ thay đổi ngẫu nhiên, bạn sẽ thấy 1 số câu hỏi như:
What’s happening ?
What’s go on ?
How’s it going ?
How are you doing ?
How are you feeling ?

Bạn có thể kiểm chứng bằng cách Refresh (Nhấn F5) Bảng Tin hoặc Trang Cá Nhân Facebook của bạn!