Fanpage Recomend Fanpage Recomend

Facebook cập nhật tính năng giới thiệu Fan Pages cùng lĩnh vực

Hôm nay khi tình cờ like 1 fan page trên Facebook, ngay lập tức mình nhận được lời giới thiệu của Facebook cho các Fan Pages khác cùng lĩnh vực.

Tuy nhiên khi mình thử like 1 số Fan Pages khác thì không thấy điều tương tự. Sau khi post lên 1 số Group về Social Media thì cũng nhận được ý kiến đã từng thấy hiện tượng này xuất hiện 1 cách ngẫu nhiên.

Hiện tại trên các trang blog về Social Media cũng chưa thấy thông tin gì về hiện tượng này của Facebook!

Fanpage Recomend