ATL, BTL và TTL Marketing là gì?

Nghệ thuật tiếp thị … Nó khá dễ dàng và sáng tạo để bán / quảng cáo / thương hiệu một sản phẩm hay dịch vụ. Và đáng ngạc nhiên, có tồn tại một đường để phân biệt giữa các loại tiếp thị một.
Các công ty tiếp thị sản phẩm của họ trong một số cách. Những cách này rơi vào một trong hai loại :

Above-below-through

Above the line (ATL)

Above the line (ATL ) đề cập đến các hoạt động khuyến mại được thực hiện ở cấp vĩ mô. Nó được thực hiện ở cấp quốc gia, khu vực hoặc ở cấp lãnh thổ lớn hơn và khán giả đại chúng được bao phủ trong loại khuyến mãi. Một hình ảnh thương hiệu được tạo ra về công ty và sản phẩm của mình. Phương tiện truyền thông như truyền hình, điện ảnh, phát thanh, báo chí, và tạp chí được sử dụng để tạo ra một tác động về công ty và sản phẩm của mình.

Below the line (BTL)

Below the Line (BTL) thông tin liên lạc là độc đáo trong tự nhiên, thực hiện ở cấp độ vi mô và là một phần của giao tiếp không phương tiện truyền thông. Các biện pháp bao gồm gửi thư trực tiếp, phân phối các tờ rơi, tài liệu quảng cáo, và sử dụng tài trợ, quan hệ công chúng, tiếp thị và điểm bán hàng

Ngày nay, ATL được sử dụng cho hiệu quả xây dựng thương hiệu. Trong khi BTL được sử dụng để tạo ra lòng trung thành và lặp lại doanh số bán hàng. ATL được thiết kế riêng cho khán giả đại chúng trong khi chương trình khuyến mãi BTL được nhắm mục tiêu ở cấp độ cá nhân theo nhu cầu và sở thích của họ. Chương trình khuyến mãi ATL rất khó để đo lường trong khi BTL có thể đo được về bán hàng và thông tin phản hồi và nó mang lại cho các nhà tiếp thị hiểu biết sâu sắc có giá trị về lợi tức đầu tư (ROI). Từ BTL tập trung là mục tiêu và là trung tâm của khách hàng, đó là hiệu quả và chi phí hiệu quả, thích hợp để bắt đầu khởi nghiệp.

Throught The Line (TTL)

(TTL) đề cập đến một chiến lược quảng cáo liên quan đến cả hai ATL và BTL. Cách tiếp cận chiến lược này cho phép các thương hiệu tham gia với một khách hàng tại nhiều điểm (ví dụ, khách hàng sẽ thấy những quảng cáo truyền hình, nghe đài phát thanh quảng cáo và được giao một tờ ở góc đường phố). Điều này cho phép một cách tiếp cận truyền thông tích hợp mà tin nhắn phù hợp trên nhiều phương tiện truyền thông tạo ra nhận thức của khách hàng.

Sự ra đời của phương tiện truyền thông xã hội đã bị mờ “đường ” cách ly các kỹ thuật tiếp thị. Nhưng ngày này, các công ty sử dụng một phương pháp tiếp cận tích hợp liên quan đến cả hai ATL và BTL và nó được gọi là Thông qua phương pháp tiếp cận (TTL). Cách tiếp cận này cho phép các thương hiệu tham gia với khách hàng của họ tại nhiều điểm và do đó tạo ra một nhận thức vững chắc về công ty và sản phẩm, mục đích chính của Marketing!