Talkshow Integrated Digital Marketing Talkshow Integrated Digital Marketing

Talkshow Integrated Digital Marketing

Sáng mai đi dự Talkshow Integrated Digital Marketing của eBrand

Nội dung chương trình

9h – 9h15: Tổng kết các hoạt động Digital Marketing 2012 & xu hướng 2013
9h15 – 9h30: Những điểm sáng của Digital Marketing
9h30 – 10h: Thảo luận “Làm thế nào có được khách hàng và giữ chân khách hàng trên Digital?”
10h – 10h15: Thực tế cuộc đối thoại giữa Brand / Thương Hiệu – Consumer/Người Tiêu dùng trên Digital
10h15 – 10h30: Quá trình gắn kết người dùng chặt chẽ trên Digital (phối hợp Online & Mobile)
10h30 – 11h10: Giải pháp “Online Community Building – Integrated Digital Marketing”
11h10 – 11h30: Q&A

Talkshow Integrated Digital Marketing