Các port email cần biết khi cấu hình Outlook

C

Các port Email khi cấu hình Outlook

1.Gmail 

+ IMAP:
– Incoming: imap.gmail.com, SSL: có, Port: 993
– Outgoing: smtp.gmail.com, SSL: có, Port: 465

+ POP
– Incoming: pop.gmail.com, SSL: có, Port: 995
– Outgoing: smtp.gmail.com, SSL: có, Port: 465

2. YahooMail!

+ POP: yêu cầu bắt buộc

@yahoo.com
– Incoming Mail Server (POP3) – pop.mail.yahoo.com (port 110)
– Outgoing Mail Server (SMTP) – smtp.mail.yahoo.com (port 25)

@yahoo.com.xx
– Incoming: pop.mail.yahoo.com.xx, SSL: có, Port: 995
– Outgoing: smtp.mail.yahoo.com.xx. SSL: có, Port: 465

3. Hot mail

POP
– Incoming: pop3.live.com, SSL: có, Port: 995
– Outgoing: smtp.live.com, SSL: không, Port: 25

4. MSN Mail

POP
– Incoming: pop3.email.msn.com, SSL: không, Port: 110
– Outgoing: smtp.email.msn.com, SSL: không, Port: 25

5. AOL Mail

IMAP:
– Incoming: imap.aol.com, SSL: không, Port: 143
– Outgoing: smtp.aol.com, SSL: không, Port: 25 hoặc theo ISP

Ngoài ra còn có 1 số loại email server khác ít xài nhưng có thể tham khảo

Mail.com Mail Settings

Incoming Mail Server (POP3) – pop1.mail.com (port 110)

Outgoing Mail Server – use your local ISP SMTP mail server

Netscape Internet Service Mail Settings

Netscape Internet Service Incoming Mail Server (POP3) –pop.3.isp.netscape.com (port 110)

Netscape Internet Service Outgoing Mail Server – smtp.isp.netscape.com(port 25, using a secure SSL connection)

Tiscali Mail Settings

Tiscali Incoming Mail Server (POP3) – pop.tiscali.com (port 110)

Outgoing Mail Server – use your local ISP SMTP mail server

Freeserve Mail Settings

Freeserve Incoming Mail Server (POP3) – pop.freeserve.com (port 110)

Outgoing Mail Server – use your local ISP SMTP mail server

Supanet Mail Settings

Supanet Incoming Mail Server (POP3) – pop.supanet.com (port 110)

Outgoing Mail Server – use your local ISP SMTP mail server

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Các port email cần biết khi cấu hình Outlook, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Follow Me on Facebook

Blog Rating

Average blog rating:

9.7