CategoryWebmaster

Bị lỗi Warning: sprintf(): Too few arguments khi cài plugin trên wordpress

B

Dòng code bị lỗi : ROOT/wp-admin/includes/class-bulk-upgrader-skin.php Old Code: if ( $this->result && ! is_wp_error( $this->result ) ) {if ( $this->result && ! is_wp_error( $this->result ) ) { if ( ! $this->error ) { echo ‘upgrader->update_current ) . ‘”>’ . ‘ ‘ . sprintf( $this->upgrader->strings[‘skin_update_successful’], $title ) . ‘ ‘ . __( ‘Show...

Quản lý MYSQL trên VPS-Server Linux bằng câu lệnh

Q

Với những VPS/Server linux không cài đặt phần mềm quản lý website hotsing thì người quản trị viên sẽ phải sử dụng lệnh để quản lý website , database. Sau đây là 1 số lệnh cơ bản và cần thiết để quản lý mysql Database trên VPS/Server linux Bước đầu tiên bạn cần đăng nhập Mysql bằng dòng lệnh: mysql -u root -p Thư mục chứa database Trên CentOS, toàn bộ file raw database được lưu trong thư mục...

Google My Business Categories

G

Want to start a local business but short on ideas of exactly what type of business? Here’s an alphabetical list of the 2,395 types of businesses Google has listed as “categories” for local businesses. Happy brainstorming! ATM ATV Dealer ATV Repair Shop Abbey Abortion Clinic Abrasives Supplier Abundant Life Church Accountant Accounting School Acoustical Consultant Acupuncture Clinic Acupuncture...

Lệnh kiểm tra các thông số VPS Linux CentOS

L

Lệnh kiểm tra CPU: # cat /proc/cpuinfo Lệnh theo dõi CPU: # top -c Lệnh kiểm tra hệ điều hành: # uname -a Lệnh kiểm tra phiên bản hệ điều hành: # cat /etc/redhat-release Lệnh kiểm tra Ram: # free -m Lệnh kiểm tra HDD: # df -h Lệnh kiểm tra tốc độ đọc ghi HDD: # dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1M conv=fdatasync VN:F [1.9.22_1171] please wait... Rating: 0.0/10 (0 votes cast) VN:F [1.9...

Các port email cần biết khi cấu hình Outlook

C

Các port Email khi cấu hình Outlook 1.Gmail  + IMAP: – Incoming: imap.gmail.com, SSL: có, Port: 993 – Outgoing: smtp.gmail.com, SSL: có, Port: 465 + POP – Incoming: pop.gmail.com, SSL: có, Port: 995 – Outgoing: smtp.gmail.com, SSL: có, Port: 465 2. YahooMail! + POP: yêu cầu bắt buộc @yahoo.com – Incoming Mail Server (POP3) – pop.mail.yahoo.com (port 110) –...

Bài viết mới nhất

Blog Rating

Average blog rating:

9.7