CategoryWebmaster

Google My Business Categories

G

Want to start a local business but short on ideas of exactly what type of business? Here’s an alphabetical list of the 2,395 types of businesses Google has listed as “categories” for local businesses. Happy brainstorming! ATM ATV Dealer ATV Repair Shop Abbey Abortion Clinic Abrasives Supplier Abundant Life Church Accountant Accounting School Acoustical Consultant Acupuncture Clinic Acupuncture...

Lệnh kiểm tra các thông số VPS Linux CentOS

L

Lệnh kiểm tra CPU: # cat /proc/cpuinfo Lệnh theo dõi CPU: # top -c Lệnh kiểm tra hệ điều hành: # uname -a Lệnh kiểm tra phiên bản hệ điều hành: # cat /etc/redhat-release Lệnh kiểm tra Ram: # free -m Lệnh kiểm tra HDD: # df -h Lệnh kiểm tra tốc độ đọc ghi HDD: # dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1M conv=fdatasync VN:F [1.9.22_1171]please wait...Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9...

Các port email cần biết khi cấu hình Outlook

C

Các port Email khi cấu hình Outlook 1.Gmail  + IMAP: – Incoming: imap.gmail.com, SSL: có, Port: 993 – Outgoing: smtp.gmail.com, SSL: có, Port: 465 + POP – Incoming: pop.gmail.com, SSL: có, Port: 995 – Outgoing: smtp.gmail.com, SSL: có, Port: 465 2. YahooMail! + POP: yêu cầu bắt buộc @yahoo.com – Incoming Mail Server (POP3) – pop.mail.yahoo.com (port 110) –...

[Nginx] Những điều căn bản cần biết

[

1. Redirect domain.com to www.domain.com Dùng winscp hoặc Filezilla truy cập vào VPS. Truy cập thư mục /etc/nginx/conf.d Đổi tên domain.com.conf thành www.domain.com.conf Edit www.domain.com.conf: Replace: server{         server_name wwww.domain.com;         rewrite^(.*) permanent;         } To: server{         server_name domain.com;         rewrite^(.*) permanent;         } Replace: server_name...

Tổng hợp các bộ lọc hữu ích trong Google Analytics

T

Để giúp bạn hiểu và khai thác dữ liệu website triệt để, xin giới thiệu 16 bộ lọc cao cấp trong Google Analytics. Những bộ lọc này sẽ giúp thể hiện dữ liệu trên báo cáo một cách chi tiết và chính xác nhất. 1. Converters by Count of Visit Bộ lọc đầu tiên bao gồm ba loại khác nhau thể hiện hành vi của người dùng sau 1, 2-5 hoặc 6+ lần truy cập vào website. Từ đây chúng ta có thể tìm ra nội dung có...

Follow Me on Facebook

Bài viết mới nhất

Blog Rating

Average blog rating:

9.8