CategorySEO Website

[Nginx] Những điều căn bản cần biết

[

1. Redirect domain.com to www.domain.com Dùng winscp hoặc Filezilla truy cập vào VPS. Truy cập thư mục /etc/nginx/conf.d Đổi tên domain.com.conf thành www.domain.com.conf Edit www.domain.com.conf: Replace: server{         server_name wwww.domain.com;         rewrite^(.*) permanent;         } To: server{         server_name domain.com;         rewrite^(.*) permanent;         } Replace: server_name...

Tổng hợp các bộ lọc hữu ích trong Google Analytics

T

Để giúp bạn hiểu và khai thác dữ liệu website triệt để, xin giới thiệu 16 bộ lọc cao cấp trong Google Analytics. Những bộ lọc này sẽ giúp thể hiện dữ liệu trên báo cáo một cách chi tiết và chính xác nhất. 1. Converters by Count of Visit Bộ lọc đầu tiên bao gồm ba loại khác nhau thể hiện hành vi của người dùng sau 1, 2-5 hoặc 6+ lần truy cập vào website. Từ đây chúng ta có thể tìm ra nội dung có...

Chương trình Offline “SEO 2013: Định hướng để thành công!”

C

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, sinh hoạt nghề nghiệp cho anh em làm SEO và từng bước kết nối với doanh nghiệp, website www.manseo.com và công ty First Page sẽ tổ chức các buổi offline thường quý (dự kiến 3 tháng 01 lần) chia sẻ các chủ đề liên quan SEO (Search Engine Optimization – Tối ưu hóa website trên công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing…) Chương trình Offline “SEO 2013: Định hướng để thành...

Follow Me on Facebook

Blog Rating

Average blog rating:

9.7